filtry

Produkty

Filtr AKF WDAK

wentylator promieniowy
wentylator promieniowy

Filtr z wygarniaczem łańcuchowym o potrójnym module, szerokość filtra 3,3m.

Obudowa zewnętrzna filtra wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2mm.

Filtry AKF WDAK z potrójnym modułem zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach dużych systemów odpylania. Filtry modułowe po przez zwielokrotnienie modułów mogą osiągnąć wydajność do 300.000 m3/h

Ciągłe cykliczne czyszczenie worków filtracyjnych zapewniają izolowane wentylatory regeneracyjne z przepływem zwrotnym, gwarantują najwyższą wydajność w każdych warunkach pracy.

Nasze filtry ATEX są wyposażone w specjalnie zaprojektowane w klapy przeciwwybuchowe na leju zasypowym. Kanały zamontowane wokół klap wybuchowych bezpiecznie kierują  wybuch w górę i z dala od filtra, aby można było zainstalować filtr blisko budynków itp. Klapy są ponadto wyposażone w 2 sprężynowe zamykane zatrzaski i wyłącznik krańcowy.

Filtr został przetestowany pod kątem wybuchu w pełnej skali zgodnie z ATEX IEC 2014/35/EU i certyfikowany Ex D St 1, certyfikat NB 1026 FTZU. Jest przeznaczony dla pyłów o klasie wybuchowości St1 o Kst <200.

W sekcji podłogowej filtra znajduje się wygarniacz łańcuchowy, który zgarnia wszystkie pyły do podajnika celkowego zainstalowanego na końcu filtra.

Test przeprowadzony w jednostce notyfikowanej:

Przykłady zastosowania:

Filtr AKF DAK

wentylator promieniowy

Filtr z wygarniaczem łańcuchowym, o podwójnym module, szerokość 2,2m.

Obudowa zewnętrzna filtra wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2mm.

Ten typ filtrów jest przeznaczony do instalacji o średniej wydajności od 30.000 do 100.000 m3/h.

Podobnie jak filtr WDAK jest czyszczony wentylatorami regeneracyjnymi umieszczonymi na wylotach sekcji po czystej stronie. W sekcji podłogowej znajduje się wygarniacz łańcuchowy zgarniający pył na koniec filtra do podajnika celkowego.

Specjalnie zaprojektowane klapy wybuchowe z kierownicami kierują siłę wybuchu w górę.

Przykłady zastosowania:

Filtr ASF DAK

wentylator promieniowy

Filtry ASF DAK sa przeznaczone do systemów o wydajnościach do 30.000 m3/h.

Filtr o podwójnym module z podajnikiem celkowym umieszczonym wzdłuż sekcji podłogowej.

Obudowa filtra wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, podajnik celkowy na połowie długości sekcji podłogowej.

Przykłady zastosowania:

silos na pellet

Lakiernie do okien

silos na pellet

Linie lakiernicze

silos na pellet

Stoły do szlifowania